YouTube Facebook

Vyučující:

MgA. Jan Kučera

ředitel školy

Sólový zpěv

e-mail: [email protected]

Vzdělání:

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace – Studium pro ředitele škol a školských zařízení

Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně – studijní obor Zpěv

Konzervatoř Evangelické akademie – zaměření Zpěv

**********

Absolvent Konzervatoře Evangelické akademie (ped. vedení  Mgr. et MgA. Ivana Mikesková, PhD.) a  katedry zpěvu Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (ped. vedení doc. MgA. Zdeněk Šmukař). Studiu zpěvu se věnuje soukromě i nyní (ped. vedení Ivan Choupenitch).

Během svých studií získal cenná umístění v národních i mezinárodních soutěžích: Soutěž konzervatoří ČR (3. cena, 2007), Mezinárodní pěvecká soutěž Imricha Godina (2009,3. cena), Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka v Karlových Varech (2010, 3. cena) a Pěvecká soutěž Olomouc (2010, 1. cena, titul laureát soutěže a Cena spolku pro komorní hudbu Olomouc).

Hostoval v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích a Theatre Bouffet du Nord (Paříž).

Jako pedagog zpěvu začal vyučovat v Soukromé základní umělecké škole Mgr. Radmily Chmelové v Brně.

V letech 2012 – 2017 působil jako pedagog hlavního oboru zpěv v Janáčkově konzervatoři v Ostravě.

Ke dni 1.2.2017 byl na základě výsledku konkurzního řízení jmenován ředitelem Základní umělecké školy Vracov, příspěvkové organizace.


Mizue Bimková

  Hra na klavír, hra na housle, hra na violu, komorní hra

e-mail: [email protected]

Vzdělání:

Hudební fakulta Umělecké univerzity v Nagoya – Katedra hudebních nástrojů – studijní obor klavír

Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně – obor viola

**********

Je absolventkou Nagoya University of Arts v Japonsku, obor klavír (u prof. T. Taniguchi). Dále v letech 1994 – 1997 studovala na JAMU v Brně, obor viola (u prof. K. Procházky).

Již v době studií v Japonsku se začala věnovat koncertní i pedagogické činnosti.

Od roku 1996 vyučuje na ZUŠ Vracov.

Je členkou Hodonínského symfonického orchestru.


Martin Fukan, dipl. um. 

vedoucí detašovaných pracovišť

Hra na zobcovou flétnu, hra na trubku, souborová hra Spektrum, Cesty hudby (Hudební nauka 5. ročník)

e-mail: [email protected]

Vzdělání:

Církevní konzervatoř Kroměříž – zaměření  Hra na trubku

**********

Základy hry na trubku získal při Osvětové besedě v Ratíškovicích pod vedením Fr. Kotáska později P. Lanžhotského. Ve studiu hry na trubku pokračoval na Církevní konzervatoři v Kroměříži 1996 – 2002 u MgA. Lazara Cruze. Po maturitní zkoušce začal vyučovat na ZUŠ Vracov kde působí dodnes. Se hrou na zobcovou flétnu začal jako samouk, později absolvoval různé kurzy pod vedením J. Kvapila, J. Brané, J. Konečné, P. Zejfarta. Roku 2004 nastoupil na SZUŠ L. Ligase Bzenec. V letech 2005 – 2008 studoval na FFMU Brno, obor Teorie a provozovací praxe staré hudby – zobcová flétna prof. T. van Baarsel a I. Veselovská.


Lubomír Graffe, DiS.

Hra na housle, hra na kontrabas, souborová hra – cimbálová muzika

e-mail: [email protected]

Vzdělání:

Konzervatoř Brno – zaměření Hra na housle

**********

Narozen v Brně v roce 1979, v roce 1999 ukončil Gymnázium maturitní zkoušku. Poté působil 15 let (1999-2013) ve Vojenském uměleckém souboru Ondráš, napřed jako řadový houslista a od roku 2006 do roku 2013 jako primáš a vedoucí Orchestru lidových nástrojů. V roce 2013 úspěšně dokončil obor housle na Konzervatoři Brno.

Spolupracuje s různými hudebními  uskupeními (Muzica folklorica, Duo GraŽ atd)  a tanečními soubory (Veselá partyja, Pentla, Dolina, Břeclavan atd…)  které se věnují folkloru a to jako houslista nebo jako upravovatel lidových písní. V současné době vyučuje housle a lidovou hudbu ve Skalici (SK) a ve Vracově.


Marta Gráfová, DiS.

Hra na zobcovou flétnu

e-mail: [email protected]

Vzdělání:

Konzervatoř Brno – zaměření Hra na zobcovou flétnu

**********

Svá hudební studia započala v Konzervatoři Teplice, studium konzervatoře v zaměření Hra na flétnu absolvovala v Konzervatoři Brno. Intenzivně se dále vzdělává v různých seminářích.

Od roku 1995 působí jako pedagog v ZUŠ L. Ligase v Bzenci, od roku 2013 učí v ZUŠ Vracov.

Její žáci se úspěšně zúčastňují soutěží a přehlídek.


Irena Kudelová

Hra na klavír, korepetice

e- mail: [email protected]

Vzdělání:

Konzervatoř Brno – zaměření Hra na varhany


MgA. Alena Kučerová

Sólový zpěv, komorní zpěv

e-mail: [email protected]

Vzdělání:

Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně – studijní obor Zpěv

**********

Absolventka katedry zpěvu Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (ped. vedení doc. Jaroslava Janská), dále se vzdělávala i na pěveckých workshopech (např. u K. Lanskoi nebo P. Dvorského). V době studií nastudovala stěžejní role sopránového repertoáru, jako např. Suor Angelica (Puccini: Suor Angelica), Corilla (Donizetti: Viva la Mamma) a Mařenka (Smetana: Prodaná nevěsta). Spolupracovala s Moravskou filharmoniíí Olomouc a Janáčkovou filharmonií Ostrava.

Pohostinsky vystupovala v ND Brně a Divadle 2-15. Od roku 2012 vyučuje sólový a sborový zpěv v ZUŠ Kyjov. Její žáci se s úspěchem zúčastňují soutěží a přehlídek (1. místo v ústředním kole soutěže ZUŠ ČR – sólový zpěv), 2. a 3. místo tamtéž – komorní zpěv).


Mgr. Petra Přibylová, DiS.

Hra na cimbál, komorní hra, hudební nauka

e-mail: [email protected]

Vzdělání:

Konzervatoř Brno – zaměření Hra na cimbál

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity – studijní obor Management v kultuře

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity – studijní obor Mediální studia a žurnalistika – studijní obor Veřejná politika a lidské zdroje

**********

Petra Martinková k hudbě poprvé přičichla na naší ZUŠ Vracov, kde absolvovala hru na klavír u Tomáše Marčeka a hru na cimbál u Martiny Sanitrárové.

Po gymnáziu dále pokračovala rozvíjením svých cimbálových dovedností na konzervatoři v Brně ve třídě Dalibora Štrunce, přičemž zároveň studovala na brněnské Masarykově univerzitě. Půl roku strávila také na univerzitě v Aténách.

Během svých studií se úspěšně zúčastňovala cimbálových soutěží, včetně té mezinárodní. Podílela se na natáčení CD Janáčkovy inspirace a je aktivní hráčkou v cimbálových muzikách na Slovácku.

Kromě ZUŠ Vracov vyučuje také na ZUŠ Smetanova v Brně.


Ladislava Sečková, DiS. art.

Hra na kytaru

e-mail: [email protected]

Vzdělání:

Súkromné konzervatorium D. Kardoše Topoľčany – zaměření Hra na kytaru

**********

V letech 1991 až 1995 jsem vystudovala SPŠPT Bzenec. Jelikož ale hra na kytaru byla od mého útlého věku součástí života a zároveň mým koníčkem, nastoupila jsem dále studium na konzervatoři a vystudovala hru na kytaru.

Do naší školy jsem nastoupila v roce 2010 jako učitelka hry na kytaru a Hudební nauky. Tyto předměty jsem zde učila do školního roku 2014/15, kdy jsem na jeden rok ZUŠ Vracov opustila. Po roční pauze zde znovu vyučuji předmět Hra na kytaru.

Mezi mé úspěchy patří účast žáků na kytarových soutěžích. Pod mým vedením se žáci ZUŠ Vracov poprvé v historii školy dostali až do krajského kola Národní soutěže ZUŠ a na tyto úspěchy nadále navazujeme.


Marie Šnajdrová, DiS.

Hra na klavír

e-mail: [email protected]

Vzdělání:

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž – zaměření Hra na klavír

**********


Marie Španihelová, DiS.

Hra na bicí nástroje, komorní hra – kapela Naposled

e-mail: [email protected]

Vzdělání:

Konzervatoř Brno – zaměření Hra na bicí

**********

Absolventka Biskupského gymnázia v Brně, poté Konzervatoře Brno – obor hra na bicí nástroje ve třídě Mgr. Ctibora Bártka.

Práci s dětmi se má možnost věnovat již od svých 15-ti let ve skautském oddíle. V současné době působí též na ZUŠ Antonína Doležala v Brně, ZUŠ Lubomíra Ligase ve Bzenci a ZUŠ Střelice, kde též vyučuje hru na bicí nástroje a komorní hru.

Na zdejší škole vede také dvě pop-rockové kapely. Kromě hry na bicí nástroje se věnuje hře na housle, violu a kytaru.


Provozní zaměstnanci:

Jarmila Šťastná

ekonomka

Úřední hodiny ekonomky školy jsou od pondělí do čtvrtka v době od 13 do 16 hodin v kanceláři školy.

e-mail: [email protected]


Františka Šťastná

Úklid

Nahoru