YouTube Facebook

Vyučující:

MgA. Jan Kučera

ředitel školy

Vyučuje:

Sólový zpěv, hudební nauka přípravného studia I. stupně

E-mail:

[email protected]

Vzdělání:

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace – Studium pro ředitele škol a školských zařízení

Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně – studijní obor Zpěv

Konzervatoř Evangelické akademie – zaměření Zpěv

**********

Absolvent Konzervatoře Evangelické akademie (ped. vedení  Mgr. et MgA. Ivana Mikesková, PhD.) a  katedry zpěvu Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (ped. vedení doc. MgA. Zdeněk Šmukař). Studiu zpěvu se věnuje soukromě i nyní (ped. vedení Ivan Choupenitch).

Během svých studií získal cenná umístění v národních i mezinárodních soutěžích: Soutěž konzervatoří ČR (3. cena, 2007), Mezinárodní pěvecká soutěž Imricha Godina (2009,3. cena), Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka v Karlových Varech (2010, 3. cena) a Pěvecká soutěž Olomouc (2010, 1. cena, titul laureát soutěže a Cena spolku pro komorní hudbu Olomouc).

Hostoval v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích a Theatre Bouffet du Nord (Paříž).

Jako pedagog zpěvu začal vyučovat v Soukromé základní umělecké škole Mgr. Radmily Chmelové v Brně.

V letech 2012 – 2017 působil jako pedagog hlavního oboru zpěv v Janáčkově konzervatoři v Ostravě.

Ke dni 1.2.2017 byl na základě výsledku konkurzního řízení jmenován ředitelem Základní umělecké školy Vracov, příspěvkové organizace.


Mizue Bimková

Vyučuje:

  Hra na klavír, hra na housle, hra na violu, komorní hra

E-mail:

[email protected]

Vzdělání:

Hudební fakulta Umělecké univerzity v Nagoya – Katedra hudebních nástrojů – studijní obor klavír

Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně – obor viola

**********

Je absolventkou Nagoya University of Arts v Japonsku, obor klavír (u prof. T. Taniguchi). Dále v letech 1994 – 1997 studovala na JAMU v Brně, obor viola (u prof. K. Procházky).

Již v době studií v Japonsku se začala věnovat koncertní i pedagogické činnosti.

Od roku 1996 vyučuje na ZUŠ Vracov.

Je členkou Hodonínského symfonického orchestru.


Martin Fukan, dipl. um. 

vedoucí detašovaných pracovišť

Vyučuje:

Hra na zobcovou flétnu, hra na trubku, souborová hra Spektrum, Cesty hudby (Hudební nauka 5. ročník)

E-mail:

[email protected]

Web:

https://martinfukan.cz

Vzdělání:

Církevní konzervatoř Kroměříž – zaměření  Hra na trubku

**********

Základy hry na trubku získal při Osvětové besedě v Ratíškovicích pod vedením Fr. Kotáska později P. Lanžhotského. Ve studiu hry na trubku pokračoval na Církevní konzervatoři v Kroměříži 1996 – 2002 u MgA. Lazara Cruze. Po maturitní zkoušce začal vyučovat na ZUŠ Vracov kde působí dodnes. Se hrou na zobcovou flétnu začal jako samouk, později absolvoval různé kurzy pod vedením J. Kvapila, J. Brané, J. Konečné, P. Zejfarta. Roku 2004 nastoupil na SZUŠ L. Ligase Bzenec. V letech 2005 – 2008 studoval na FFMU Brno, obor Teorie a provozovací praxe staré hudby – zobcová flétna prof. T. van Baarsel a I. Veselovská.


Marta Gráfová, DiS.

Vyučuje:

Hra na zobcovou flétnu

E-mail:

[email protected]

Vzdělání:

Konzervatoř Brno – zaměření Hra na zobcovou flétnu

**********

Svá hudební studia započala v Konzervatoři Teplice, studium konzervatoře v zaměření Hra na flétnu absolvovala v Konzervatoři Brno. Intenzivně se dále vzdělává v různých seminářích.

Od roku 1995 působí jako pedagog v ZUŠ L. Ligase v Bzenci, od roku 2013 učí v ZUŠ Vracov.

Její žáci se úspěšně zúčastňují soutěží a přehlídek.


Kateřina Harnošová, DiS.

Vyučuje:

Hra na cimbál, hudební nauka

E-mail:

[email protected]

Vzdělání:

Konzervatoř Brno – zaměření Hra na cimbál

**********

Kateřina Harnošová je absolventkou brněnské konzervatoře pod vedením Dalibora Štrunce.

Během studií na konzervatoří se několikrát zúčastnila mezinárodní soutěže, kde obdržela první místo v kategorii duet. Kromě soutěží se také aktivně účastnila světového cimbálového kongresu v Budapešti a Bánské Bystrici.

Hostovala v Plzeňské filharmonii a v orchestru Městského divadla Brno.

Od roku 2019 vyučuje také na ZUŠ Smetanova v Brně.


MgA. Alena Kučerová

Vyučuje:

Sólový zpěv, komorní zpěv

E-mail:

[email protected]

Vzdělání:

Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně – studijní obor Zpěv

**********

Absolventka katedry zpěvu Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (ped. vedení doc. Jaroslava Janská), dále se vzdělávala i na pěveckých workshopech (např. u K. Lanskoi nebo P. Dvorského). V době studií nastudovala stěžejní role sopránového repertoáru, jako např. Suor Angelica (Puccini: Suor Angelica), Corilla (Donizetti: Viva la Mamma) a Mařenka (Smetana: Prodaná nevěsta). Spolupracovala s Moravskou filharmoniíí Olomouc a Janáčkovou filharmonií Ostrava.

Pohostinsky vystupovala v ND Brně a Divadle 2-15. Od roku 2012 vyučuje sólový a sborový zpěv v ZUŠ Kyjov. Její žáci se s úspěchem zúčastňují soutěží a přehlídek (1. místo v ústředním kole soutěže ZUŠ ČR – sólový zpěv), 2. a 3. místo tamtéž – komorní zpěv).


Mgr. Petra Přibylová, DiS.

Vyučuje:

Hra na cimbál, komorní hra, hudební nauka

E-mail:

[email protected]

(t. č. na mateřské dovolené)

Vzdělání:

Konzervatoř Brno – zaměření Hra na cimbál

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity – studijní obor Management v kultuře

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity – studijní obor Mediální studia a žurnalistika – studijní obor Veřejná politika a lidské zdroje

**********

Petra Přibylová k hudbě poprvé přičichla na naší ZUŠ Vracov, kde absolvovala hru na klavír u Tomáše Marčeka a hru na cimbál u Martiny Sanitrárové.

Po gymnáziu dále pokračovala rozvíjením svých cimbálových dovedností na konzervatoři v Brně ve třídě Dalibora Štrunce, přičemž zároveň studovala na brněnské Masarykově univerzitě. Půl roku strávila také na univerzitě v Aténách.

Během svých studií se úspěšně zúčastňovala cimbálových soutěží, včetně té mezinárodní. Podílela se na natáčení CD Janáčkovy inspirace a je aktivní hráčkou v cimbálových muzikách na Slovácku.

Kromě ZUŠ Vracov vyučuje také na ZUŠ Smetanova v Brně.


Ladislava Sečková, DiS. art.

Vyučuje:

Hra na kytaru

E-mail:

[email protected]

Vzdělání:

Súkromné konzervatorium D. Kardoše Topoľčany – zaměření Hra na kytaru

**********

V letech 1991 až 1995 jsem vystudovala SPŠPT Bzenec. Jelikož ale hra na kytaru byla od mého útlého věku součástí života a zároveň mým koníčkem, nastoupila jsem dále studium na konzervatoři a vystudovala hru na kytaru.

Do naší školy jsem nastoupila v roce 2010 jako učitelka hry na kytaru a Hudební nauky. Tyto předměty jsem zde učila do školního roku 2014/15, kdy jsem na jeden rok ZUŠ Vracov opustila. Po roční pauze zde znovu vyučuji předmět Hra na kytaru.

Mezi mé úspěchy patří účast žáků na kytarových soutěžích. Pod mým vedením se žáci ZUŠ Vracov poprvé v historii školy dostali až do krajského kola Národní soutěže ZUŠ a na tyto úspěchy nadále navazujeme.


Bc. Marie Baťková

Vyučuje:

Hra na klavír

E-mail:

[email protected]

 

 

Vzdělání:

Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave – studijní obor Hra na klavír

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž – zaměření Hra na klavír

**********

Vzdělání
2007 – 2014 Základní umělecká škola Kyjov

2014 – 2020 Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž – Hra na klavír (pedagogické vedení: Mgr. Mária Vaitová, ArtD.)

2020 – současnost Vysoká škola múzických umení  Bratislava – Hra na klavír (pedagogické vedení: Mgr. art. Marcel Štefko, ArtD.)

Účast na interpretačních kurzech
Klavírní kurzy Mikulov 2019

Mezinárodní interpretační kurzy Ostrava 2019

Účast na soutěžích
Pro Bohemia Ostrava 2016

Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2017 (2. místo)

Beethovenovy Teplice 2018 (Čestné uznání)

Zkušenosti
Konzervatoř Kroměříž – hra na obligátní nástroj – cembalo, korepetice, čtyřruční hra

VŠMU Bratislava – volitelný předmět – varhany


Marie Lamparter, DiS.

Vyučuje:

Hra na bicí nástroje, komorní hra – kapela Naposled

E-mail:

[email protected]

Vzdělání:

Konzervatoř Brno – zaměření Hra na bicí

**********

Absolventka Biskupského gymnázia v Brně, poté Konzervatoře Brno – obor hra na bicí nástroje ve třídě Mgr. Ctibora Bártka.

Práci s dětmi se má možnost věnovat již od svých 15-ti let ve skautském oddíle. V současné době působí též na ZUŠ Antonína Doležala v Brně, ZUŠ Lubomíra Ligase ve Bzenci a ZUŠ Střelice, kde též vyučuje hru na bicí nástroje a komorní hru.

Na zdejší škole vede také dvě pop-rockové kapely. Kromě hry na bicí nástroje se věnuje hře na housle, violu a kytaru.


David Vašulka

Vyučuje:

Hra na kontrabas, Cimbálová muzika

E-mail:

[email protected]

Vzdělání:

Výkonný umělec v oboru hudebního folklóru (Cimbálová muzika Friška)

**********


 BcA. Martin Vašulka

Vyučuje:

Hra na housle

E-mail:

[email protected]

Vzdělání:

Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně – studijní obor Hra na housle

Konzervatoř Brno – zaměření Hra na housle

**********


Provozní zaměstnanci:

Jarmila Šťastná

ekonomka

Úřední hodiny ekonomky školy jsou od pondělí do čtvrtka v době od 13 do 16 hodin v kanceláři školy.

E-mail:

[email protected]

Nahoru