YouTube Facebook

 Školní rok 2021/2022

Soutěž ZUŠ ČR

Sólový zpěv

Okresní kolo

0. kategorie

Silvie Šťastná – 1. cena, ped. vedení J. Kučera

I. kategorie

Karolína Kaňovská – 2. cena, ped. vedení A. Kučerová

VIII.a kategorie

Beáta Ševčíková – 3. cena, ped. vedení J. Kučera

 

Hra na bicí soupravu – sóla

Okresní kolo

I. kategorie

Matylda Fridrichová – 2. cena, ped. vedení M. Španihelová

Krajské kolo

I. kategorie

Vojtěch Crhonek – 3. cena, ped. vedení M. Španihelová

V. kategorie

Matouš Goliáš – 1. cena, ped. vedení M. Španihelová

Ústřední kolo

I. kategorie

Matouš Kadlec – 2. cena

Hra na melodické a ostatní bicí nástroje

Krajské kolo

I. kategorie

Matouš Kadlec – 1. cena, ped. vedení M. Španihelová

V. kategorie

Matouš Goliáš – 2 cena, ped. vedení M. Španihelová

 

Marie Španihelová, DiS. – Zvláštní cena poroty za mimořádnou přípravu žáků

 

Hra na zobcovou flétnu

Okresní kolo

Martin Fukan, DiS. – Zvláštní cena poroty za vynikající pedagogické vedení

Krajské kolo

0. kategorie

Zita Zedníková – 1. cena

III. kategorie

Karolína Kaňovská – 1. cena

Barbora Slintáková – 3. cena

V. kategorie

Karla Mikešová – 2. cena

VI. kategorie

Eliška Sedlářová – 3. cena

 

Marta Gráfová, DiS. – Zvláštní cena poroty za vynikající pedagogické vedení

Ústřední kolo

Anna Sovová – 1. cena


Školní rok 2019/2020

Soutěž ZUŠ ČR

Hra na kytaru – sóla

Okresní kolo

I. kategorie

Nicoll Hájková – 2. místo, ped. vedení L. Sečková

IV. kategorie

Lucie Peřinová – 1. místo s postupem do krajského kola, ped. vedení L. Sečková

VII. kategorie

Viktor Němec – 1. místo s postupem do krajského kola, ped. vedení L. Sečková

VIII. kategorie

Ema Polášková – 2. místo, ped. vedení L. Sečková

Kytarová Dua  

III. kategorie

Duo Vracov(V. Němec, E. Polášková) – 2. místo, ped. vedení L. Sečková

Krajské kolo neproběhlo, soutěž zastavena z důvodů pandemie COVID – 19.

 

Hra na klavír

Okresní kolo

I. kategorie

Loprais Radim – 2. místo, ped. vedení M. Bimková

Koníčková Žaneta –  2. místo, ped. vedení M. Bimková

II. kategorie

Sára Koníčková –  2. místo, ped. vedení M. Bimková

III. kategorie

Matylda Pavlíků – 2. místo, ped. vedení M. Bimková


Školní rok 2018/2019

Soutěž ZUŠ ČR

Komorní hra s převahou dechových nástrojů

Okresní kolo (soubory zobcových fléten)

III. kategorie

Elmik trio Vracov (M. Dočkálková, E. Juříková, K. Kaňovská) ped. vední M. Gráfová – 1. místo

Elpa duo Vracov (E. Juříková, P. Milde) ped. vední M. Gráfová – 2. místo

Krajské kolo (soubory zobcových fléten)

I. kategorie

Duo Vracov (H. Bednaříková, L. Čamlíková) ped. vedení M. Gráfová – 1. místo

Ústřední kolo (soubory zobcových fléten)

II. kategorie

ANGELS Kvartet (E. Galanová, S. Macúchová, J. Neradilová, K. Tužilová) ped. vedení M. Fukan – 2. místo

Teplické flautohry 2019

Soubory zobcových fléten

ANGELS Kvartet (E. Galanová, S. Macúchová, J. Neradilová, K. Tužilová) ped. vedení M. Fukan – 2. místo

Elpa duo Vracov (E. Juříková, P. Milde) ped. vední M. Gráfová – 2. místo

Duo Kamarádky (E. Juříková, B. Kusáková) ped. vední M. Gráfová – 3. místo

Elmik trio Vracov (M. Dočkálková, E. Juříková, K. Kaňovská) ped. vední M. Gráfová – 3. místo

Diplom E. Juříkové za hru zpaměti

Diplom Duu Elpa za interpretaci skladby „Der Streit“

Diplom ANGELS Kvartet za interpretaci skladby „Zungenbrecher“


Školní rok 2017/2018

Soutěž ZUŠ ČR

Hra na cimbál, ústřední kolo

I. kategorie

Tatiana Maradová – 1. cena (pedagogické vedení: Mgr. Petra Martinková, DiS.)

V. kategorie

Marie Hajná – 1. cena (pedagogické vedení: Mgr. Petra Martinková, DiS.)

Šárka Lungová – 1. cena (pedagogické vedení: Mgr. Petra Martinková, DiS.)

Komorní hra s cimbálem

III. kategorie

Dueto (Marie Hajná, Šárka Lungová) – 1.cena (pedagogické vedení: Mgr. Petra Martinková, DiS.)

 

Hra na bicí nástroje, krajské kolo

I. kategorie

Matouš Goliáš – 1. cena (pedagogické vedení: Marie Španihelová, DiS.)

IX. kategorie

Šimon Hofr – 3. cena (pedagogické vedení: Marie Španihelová, DiS.)

Zvláštní cena pro pedagoga

Marie Španihelová, DiS.

 

Hra na cimbál, krajské kolo

0. kategorie

Barbora Lundová – 2. cena (pedagogické vedení: Mgr. Petra Martinková, DiS.)

VII. kategorie

Eliška Lungová – 2. cena (pedagogické vedení: Mgr. Petra Martinková, DiS.)

Komorní hra s cimbálem

IV. kategorie

Dueto (Alžběta Novotná, Magdaléna Novotná) – 2. cena (pedagogické vedení: Mgr. Petra Martinková, DiS.)

 

Hra na dechové nástroje (zobcová flétna), krajské kolo

III. kategorie

Ester Galánová – 2. cena (pedagogické vedení: Martin Fukan, dipl. um.)

IV. kategorie

Sára Macúchová – 3.cena (pedagogické vedení: Martin Fukan, dipl. um.)

V. kategorie

Eliška Juříková – 3. cena (pedagogické vedení: Marta Gráfová, DiS.)

VII. kategorie

Patrik Milde – 3. cena (pedagogické vedení: Marta Gráfová, DiS.)

 

Hra lidových souborů, krajské kolo

II. kategorie

Cimbálová muzika mladší – 2. cena

III. kategorie

Cimbálová muzika starší – 2.cena

 

Teplické flautohry 2018

Sólová hra

5. kategorie

Eliška Juříková – 3. cena

Kristýna Kaňovská – 3. cena

6. kategorie

Patrik Milde – 3. cena

7. kategorie

Ema Polášková – 3. cena


Školní rok 2016 / 2017

12. ročník mezinárodní soutěže při Mezinárodním festivalu cimbálu Valašské Meziříčí

SÓLOVÁ HRA

I. kategorie

Marie Hajná – 1. cena (pedagogické vedení: Mgr. art. Martina Sanitrárová)

Šárka Lungová – 4. cena (pedagogické vedení: Mgr. art. Martina Sanitrárová)

CIMBÁLOVÉ DUO

I. kategorie

Marie Hajná, Šárka Lungová (pedagogické vedení: Mgr. art. Martina Sanitrárová)

Soutěž ZUŠ ČR, okresní kolo

HRA NA KYTARU

IV. kategorie

Viktor Němec – 1. cena (ped. vedení L. Sečková)

VI. kategorie

Ema Polášková – 2. cena (ped. vedení L. Sečková)

HRA NA HOUSLE

I. kategorie

Annabell Maria Exel – 1. cena (ped. vedení M. Bimková)

IV. kategorie

Jana Šterclová – 3. cena (ped. vedení M. Bimková)

VI. kategorie

Karel Půček – 1. cena (ped. vedení M. Bimková)

Soutěž ZUŠ, krajské kolo

HRA NA KYTARU

IV. kategorie

Viktor Němec – čestné uznání (ped. vedení L. Sečková)


Školní rok 2014 / 2015

Národní soutěž ZUŠ, krajské kolo

HRA NA CIMBÁL

0. kategorie
Šárka Lungová – 1. místo (ped. vedení M. Sanitrárová)
Tatiana Maradová – 1. místo (ped. vedení M. Sanitrárová)

I. kategorie
Marie Hajná – 1. místo s postupem do ústředního kola (ped. vedení M. Sanitrárová)

II. kategorie
Eliška Lungová – 3. místo (ped. vedení M. Sanitrárová)

IV. kategorie
Šárka Divácká – 2. místo (ped. vedení M. Sanitrárová)

KOMORNÍ HRA CIMBÁLEM

II. kategorie
Marie Hajná, Šárka Divácká – 1. místo s postupem do ústředního kola (ped. vedení M. Sanitrárová)

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU

II. kategorie
Eliška Juříková – 1. místo (ped. vedení M. Gráfová)

III. kategorie
Kristýna Kaňovská – 1. místo (ped. vedení M. Gráfová)

IV. kategorie
Petra Bílá – 2. místo (ped. vedení M. Fukan)
Partik Milde – 3. místo (ped. vedení M. Gráfová)

V. kategorie
Ladislav Menšík – 1. místo (ped. vedení M. Fukan)

Národní soutěž ZUŠ, okresní kolo

HRA NA CIMBÁL

0. kategorie
Šárka Lungová – 1. místo s postupem do krajského kola – Titul ABSOLUTNÍ VÍTĚZKA (ped. vedení M. Sanitrárová)
Tatiana Maradová – 1. místo s postupem do krajského kola (ped. vedení M. Sanitrárová)

I. kategorie
Marie Hajná – 1. místo s postupem do krajského kola (ped. vedení M. Sanitrárová)

II. kategorie
Eliška Lungová – 1. místo s postupem do krajského kola (ped. vedení M. Sanitrárová)

IV. kategorie
Šárka Divácká – 1. místo s postupem do krajského kola (ped. vedení M. Sanitrárová)

KOMORNÍ HRA CIMBÁLEM

II. kategorie
Marie Hajná, Šárka Divácká – 1. místo s postupem do krajského kola (ped. vedení M. Sanitrárová)

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU

0. kategorie
Julie Neradilová – 1. místo s postupem do krajského kola – náhradník (ped. vedení M. Fukan)

II. kategorie
Eliška Juříková – 1. místo s postupem do krajského kola (ped. vedení M. Gráfová)

III. kategorie
Kristýna Kaňovská – 1. místo s postupem do krajského kola (ped. vedení M. Gráfová)
Michaela Dočkálková – 2. místo (ped. vedení M. Gráfová)

IV. kategorie
Petra Bílá – 1. místo s postupem do krajského kola (ped. vedení M. Fukan)
Partik Milde – 1. místo s postupem do krajského kola (ped. vedení M. Gráfová)
Eliška Lungová – 2. místo (ped. vedení M. Fukan)

V. kategorie
Ladislav Menšík – 1. místo s postupem do krajského kola (ped. vedení M. Fukan)
Ema Polášková – 2. místo (ped. vedení M. Gráfová)
Kateřina Tužilová – 3. místo (ped. vedení M. Gráfová)

HRA NA BICÍ NÁSTROJE

II. kategorie
Leoš Mezihoárk – 2. místo  (ped. vedení M. Španihelová)

V. kategorie
Tomáš Gaspar – 3. místo  (ped. vedení M. Španihelová)

VI. kategorie
Šimon Hofr – 2. místo  (ped. vedení M. Španihelová)

ZPĚV

0. kategorie
Blanka Jagošová – 2. místo  (ped. vedení B. Podráská)

III. kategorie
Lucie Šterclová – 1. místo  (ped. vedení B. Podráská)


Školní rok 2013 / 2014

Ocenění žáků

DIPLOM ŘEDITELKY ŠKOLY

Šimon Hofr
Kristýna Kaňovská
Vojtěch Menšík
Natálie Škvrňáková

OCENĚNÍ STAROSTOU OBCE SKORONICE

Anna Sedlářová

Národní soutěž ZUŠ, ústřední kolo

HRA NA VIOLU

III. kategorie
Anna Sedlářová – 1. místo + Zvláštní cena poroty za interpretaci skladby J. V. Kalivoda: Nocturno op. 186 (ped. vedení M. Bimková)

Národní soutěž ZUŠ, krajské kolo

HRA NA KLAVÍR

II. kategorie
Vojtěch Menšík – čestné uznání II. stupně  (ped. vedení T. Marček)

HRA NA KYTARU

IV. kategorie
Šimon Hofr – 3. místo (ped. vedení L. Sečková)

V. kategorie
Natálie Škvrňáková – 2. místo  (ped. vedení L. Sečková)

HRA NA VILOLU

III. kategorie
Anna Sedlářová – 1. místo s postupem do ústředního kola, absolutní vítězka violové kategorie (ped. vedení M. Bimková)

Národní soutěž ZUŠ, okresní kolo

HRA NA KYTARU

0a. kategorie
Nela Hložková – 1. místo (ped. vedení L. Sečková)

0c. kategorie
Viktor Němec – 3. místo (ped. vedení L. Sečková)

II. kategorie
Jindřich Slavíček – 3. místo (ped. vedení L. Sečková)

IV. kategorie
Šimon Hofr – 1. místo s postupem do krajského kola (ped. vedení L. Sečková)

V. kategorie
Natálie Škvrňáková – 1. místo s postupem do krajského kola (ped. vedení L. Sečková)

HRA NA HOUSLE

I. kategorie
Jana Šterclová – čestné uznání  (ped. vedení M. Bimková)

III. kategorie
Karel Půček – 1. místo  (ped. vedení M. Bimková)

HRA NA VILOLU

I. kategorie
Barbora Slavíková – 1. místo  (ped. vedení M. Bimková)

III. kategorie
Anna Sedléřová – 1. místo s postupem do krajského kola  (ped. vedení M. Bimková)

HRA NA KLAVÍR

II. kategorie
Vojtěch Menšík – 1. místo s postupem do krajského kola  (ped. vedení T. Marček)

IV. kategorie
Klára Křižková – 3. místo (ped. vedení M. Dvořanová)

VI. kategorie
Adéla Něničková – 3. místo (ped. vedení T. Marček)

VIII. kategorie
Natálie Škvrňáková – 2. místo (ped. vedení M. Bimková)

Teplické flautohry 2014

Soutěžní přehlídka ve hře na zobcovou flétnu

II.a Kategorie (komorní hra)
Kvartet zobcových fléten – Kristýna Kaňovská, Markéta Smejkalová, Kateřina Tužilová, Ema Polášková – 2. místo (ped. vedení M. Gráfová)


Školní rok 2012 / 2013

Národní soutěž ZUŠ, okresní kolo

Komorní hra s převahou dechových nástrojů

I. kategorie
Patrik Milde, Kristýna Kaňovská, Ema Polášková (trio zobcových fléten) – 2. místo (ped. vedení H. Šimková)

Kateřina Tužilová, Ema Polášková (duo zobcových fléten) – 2. místo (ped. vedení H. Šimková)

Ladislav Menšík, Eliška Lungová, Sabina Ingrová (trio zobcových fléten) – 3. místo (ped. vedení M. Fukan)

Petra Bílá, Vít Slavíček, Per Ticháček, Vojtěch Menšík (trio zobcových fléten + klavír) – 3. místo (ped. vedení M. Fukan)

Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů

I. kategorie
Karel Půček, Adéla Šťastná, Eliška Trtíková – 3. místo (ped. vedení M. Bimková)

II. kategorie
Karel Půček, Zuzana Půčková – 2. místo (ped. vedení M. Bimková)

III. kategorie
Zuzana Půčková, Anna Sedlářová – 2. místo (ped. vedení M. Bimková)

Ondřej Svoboda, Eliška Trtíková – 3. místo (ped. vedení M. Bimková)


Školní rok 2011 / 2012

Národní soutěž ZUŠ, ústřední kolo

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU

3. kategorie
Ladislav Menšík – 3. místo (ped. vedení M. Fukan)

HRA NA CIMBÁL

6. kategorie
Kateřina Harnošová – 1. místo (ped. vedení M. Krigovská)

8. kategorie
Petra Martinková – 2. místo (ped. vedení M. Krigovská)

3. kategorie
Kateřina Harnošová, Gabriela Moravčíková (cimbál. duo) – 1. místo (ped. vedení M. Krigovská)

4. kategorie
Petra Martinková, Pavlína Varmužová (cimbál. duo) – 1. místo (ped. vedení M. Krigovská)

Národní soutěž ZUŠ, krajské kolo

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU

1. kategorie
Eliška Lungová – čestné uznání 1. stupně (ped. vedení M. Fukan)

3. kategorie
Ladislav Menšík – 1. místo s postupem do ústředního kola (ped. vedení M. Fukan)

HRA NA CIMBÁL

6. kategorie
Kateřina Harnošová – 1. místo s postupem do ústředního kola (ped. vedení M. Krigovská)

8. kategorie
Petra Martinková – 1. místo s postupem do ústředního kola (ped. vedení M. Krigovská)
Pavlína Varmužová – 3. místo (ped. vedení M. Krigovská)

3. kategorie
Kateřina Harnošová, Gabriela Moravčíková (cimbál. duo) – 1. místo s postupem do ústředního kola (ped. vedení M. Krigovská)

4. kategorie
Petra Martinková, Pavlína Varmužová (cimbál. duo) – 1. místo s postupem do ústředního kola (ped. vedení M. Krigovská)

Národní soutěž ZUŠ, okresní kolo

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU

1. kategorie
Eliška Lungová – 1. místo s postupem do krajského kola (ped. vedení M. Fukan)

2. kategorie
Markéta Smejkalová – 2. místo (ped. ved. H. Šimková)
Viktor Mezihorák – 2. místo (ped. vedení M. Fukan)
Sabina Ingrová – 2. místo (ped. vedení M. Fukan)

3. kategorie
Ladislav Menšík – 1. místo s postupem do krajského kola (ped. vedení M. Fukan)
Ema Polášková – 1. místo (ped. vedení H. Šimková)
Kateřina Tužilová – 1. místo (ped. vedení H. Šimková)

HRA NA TRUBKU

3. kategorie
Daniel Fridrich – čestné uznání (ped. vedení M. Fukan)

HRA NA CIMBÁL

6. kategorie
Kateřina Harnošová – 1. místo s postupem do krajského kola (ped. vedení M. Krigovská)

9. kategorie
Petra Martinková – 1. místo s postupem do krajského kola (ped. vedení M. Krigovská)
Pavlína Varmužová – 1. místo s postupem do krajského kola (ped. vedení M. Krigovská)

KOMORNÍ HRA S CIMBÁLEM

3. kategorie
Kateřina Harnošová, Gabriela Moravčíková – 1. místo s postupem do krajského kola (ped. vedení M. Krigovská)

3. kategorie
Petra Martinková, Pavlína Varmužová – 1. místo s postupem do krajského kola (ped. vedení M. Krigovská)

Teplické flautohry 2012

Soutěžní přehlídka ve hře na zobcovou flétnu

2. kategorie
Eliška Lungová – 2. místo (ped. vedení M. Fukan)

3. kategorie
Markéta Smejkalová – čestné uznání I. stupně (ped. ved. H. Šimková)

4. kategorie
Ladislav Menšík – 2. místo (ped. vedení M. Fukan)
Ema Polášková – čestné uznání I. stupně (ped. ved. H. Šimková)
Kateřina Tužilová – čestné uznání I. stupně (ped. ved. H. Šimková)

Nahoru