Organizace přijímacího řízení ke vzdělávání v ZUŠ Vracov pro školní rok 2020/2021

Vážení a milí rodiče uchazečů, vážení a milí uchazeči,

vzhledem ke stávající epidemiologické situaci  byla pro organizaci přijímacích zkoušek dle doporučení MŠMT ČR přijata následující opatření:

On-line přihláška je k dispozici zde.

Odkaz na rezervační systém je zde.

Čestné prohlášení je možné uložit zde.

Požadavky přijímacího řízení

Přípravné studium

Je určeno pro uchazeče od 5 let věku, má nejvýše 2 ročníky. Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokážou předpoklady ke vzdělávání formou zpěvu 2 písní a zopakováním snadného rytmu.

Základní studium

Je určeno pro žáky od 7 let věku. Žáci ve věku od 7 let jsou zařazeni do určitého ročníku I. stupně, žáci starší 14 let do určitého ročníku II. stupně (pro žáky od 14 let, kteří nenavštěvovali základní studium I. stupně, je organizováno přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně, které má 1 ročník).

Do základního studia je žák zařazen na základě talentové zkoušky a doporučení přijímací komise.

 Obsah talentové zkoušky:

Uchazeči, kteří úspěšně absolvují přijímací zkoušku a pro nedostatek kapacity nebudou moci být zařazeni ke studiu v červnu, budou registrováni jako náhradníci. Pokud se uvolní místo v určitém studijním zaměření, bude náhradník vyrozuměn a zařazen ke studiu i během září nového školního roku.

Hodnotící kritéria přijímacího řízení

Kritéria pro přijetí ke vzdělávání