YouTube Facebook

Organizace přijímacího řízení ke vzdělávání v ZUŠ Vracov pro školní rok 2024/2025

Požadavky a hodnocení přijímacího řízení

Přípravné studium

Je určeno pro uchazeče od 5 let věku, má nejvýše 2 ročníky. Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokážou předpoklady ke vzdělávání.

Obsah prokázání předpokladů ke vzdělávání: 

a) zpěv 2 písní

c) rytmické předpoklady

(schopnost reprodukovat jednoduchý rytmický model předvedený pedagogem).

Přijímací komise hodnotí, v jaké míře je uchazeč schopen:

Pravidla hodnocení:

Přijímací komise se skládá minimálně ze tří členů. Komise hodnotí u uchazeče jednotlivé předpoklady bodovým ohodnocením 0-10 bodů (poté se vypočítá aritmetický průměr z bodového hodnocení členů poroty).

Bodové hodnocení:

10-9    suverénní a jistý projev,je přípustné malé zaváhání (0 – 2 neopravené chyby),

8-6      dobré provedení úkolu s lehkými nepřesnostmi (3 – 5 neopravených chyb),

5-3     nejisté zvládnutí úkolu (6 – 8 neopravených chyb),

2-0     nezvládnutí úkolu (9 a více neopravených chyb).

Maximální počet bodů: 20

Minimální počet bodů pro prokázání předpokladů ke vzdělávání: 10


Základní studium

Je určeno pro žáky od 7 let věku. Žáci ve věku od 7 let jsou zařazeni do určitého ročníku I. stupně, žáci starší 14 let do určitého ročníku II. stupně (pro žáky od 14 let, kteří nenavštěvovali základní studium I. stupně, je organizováno přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně, které má 1 ročník).

Do základního studia mohou být přijímání uchazeči od 7 let na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise.

Obsah talentové zkoušky:

a) zpěv 2 libovolných písní

b) intonační a sluchové předpoklady

(rozpoznání směru melodie, určení vyššího a nižšího tónu, zazpívání tónů předehraných pedagogem, atd.)

c) rytmické předpoklady

(schopnost reprodukovat rytmický model předvedený pedagogem)

d) všeobecné předpoklady

(tělesné, věkové předpoklady pro zvolené studijní zaměření, reakce na pokyny pedagoga, atd.)

Přijímací komise hodnotí, v jaké míře je uchazeč schopen:

Pravidla hodnocení:

Přijímací komise se skládá minimálně ze tří členů. Komise u uchazeče hodnotí jednotlivé předpoklady bodovým ohodnocením 0-10 bodů (poté se vypočítá aritmetický průměr z bodového hodnocení členů poroty). Bodově se hodnotí pouze části a), b), c). Bod d) je pouze doplňkový, ke kterému se ale bude při rozhodování o přijetí přihlížet.

Bodové hodnocení:

10-9   suverénní a jistý projev,je přípustné malé zaváhání (0 – 2 neopravené chyby),

8-6     dobré provedení úkolu s lehkými nepřesnostmi (3 – 5 neopravených chyb),

5-3     nejisté zvládnutí úkolu, větší intonační a rytmické nepřesnosti (6 – 8 neopravených chyb),

2-0     nezvládnutí úkolu (9 a více neopravených chyb).

Maximální počet bodů: 30

Minimální počet bodů pro splnění talentové zkoušky: 15

Na základě hodnocení vydá přijímací komise doporučení řediteli školy k rozhodnutí o přijetí, resp. nepřijetí uchazeče ke vzdělávání. Ředitel školy ve věci přijetí, resp. nepřijetí rozhoduje ve správním řízení. Je dávána přednost uchazečům s vyšším bodovým hodnocením. Dále se zohledňují se kapacitní možnosti daného studijního zaměření a cílová nepřekročitelná kapacita školy (110 žáků).

Nahoru