YouTube Facebook

Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů:

Základní umělecká škola Vracov, příspěvková organizace

náměstí Míru 48, 696 42 Vracov

IČO: 62812718

E-mail: [email protected]

ID datové schránky: 6da3dea

(dále ZUŠ Vracov)

Kontaktní osoba správce:

MgA. Jan Kučera, ředitel školy

Tel.: 774 019 795

E-mail: [email protected]

ZUŠ Vracov zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Škola jako správce Vašich osobních údajů, zpracovává údaje v níže uvedených případech:

Odpovědnost správce:

Jako správce Vašich údajů jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci agendy ZUŠ Vracov. Vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s Vašimi osobními údaji nakládáme.

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.

Označení a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Město Vracov

náměstí Míru 202

696 42 Vracov

IČO: 00285498

Osoba pověřená jednáním za pověřence:

Bc. Jaroslava Lopraisová

Tel.: +420 511 147 318

E-mail: [email protected]

Jaká jsou Vaše práva?

Nahoru