Obsah

 1. Přihlášení
 2. Stránky
 3. Příspěvky
 4. Multimediální obsah a nahrávání souborů
 5. Zajímavé funkce editoru
 6. Doporučení pro provádění úprav obsahu
 7. Vytváření nových stránek a odkazování na ně
 8. Úpravy postranního panelu
 9. Úpravy hlavní nabídky
 10. Úpravy záhlaví a zápatí webu
 11. Změna hesla

Přihlášení

Klikněte na ikonu s písmenem W v pravé spodní části stránky. Po zobrazení přihlašovací stránky zadejte své uživatelské jméno a heslo.

 

Po úspěšném přihlášení se nacházíte v prostředí pro provádění úprav obsahu webu. Levý navigační panel obsahuje zejména následující položky:

Nejběžnější činnosti jsou podrobněji popsány dále.

Stránky

Přepnutím do nabídky Stránky v levém panelu se zobrazí seznam všech stránek, které jsou na webu vytvořeny. Kliknutím na název stránky se přepnete do režimu úprav dané stránky.

V levé části stránky pro provádění úprav se nachází pruh s názvem stránky. Název stránky se na každé stránce zobrazuje ve formě hlavního nadpisu a lze jej v tomto pruhu kdykoliv změnit.

Pod názvem stránky se nachází podokno s editorem obsahu stránky. Veškeré úpravy obsahu stránky jsou prováděny v tomto editoru a práce v něm je obdobná práci s běžnými textovými editory typu Microsoft Word. Panel nástrojů v horní části editoru umožňuje např. volbu řezu písma nebo změnu zarovnání textu. Práce s multimediálním obsahem a některé pokročilejší a méně intuitivní nástroje jsou samostatně popsány níže.

Po dokončení úprav obsahu je nutné změny uložit pomocí modrého tlačítka Aktualizovat.

Příspěvky

Příspěvky jsou samostatné zprávy, které se zobrazují v postranním panelu v části Aktuálně. Každá aktualita je tedy samostatný příspěvek, který musí vždy obsahovat název a datum. Volitelně může obsahovat také koncové datum a doplňkový obsah (zadaný v editoru), který bude zobrazen pod nadpisem aktuality.

Vytváření a správa příspěvků probíhá v sekci Příspěvky, přístupné z levého panelu. Přehled příspěvků je vizuálně totožný s přehledem stránek a umožňuje kliknutím na název přejít k úpravě již vytvořeného příspěvku. Pokud se kurzor myši nachází na řádku vytvořeného příspěvku, jsou pro něj zobrazeny další akce, zejména Odstranit příspěvek. Odstraněné příspěvky jsou přesouvány do koše a tudíž je možná jejich případná obnova.

Pro vytvoření nového příspěvku použijte odkaz Vytvořit příspěvek.

Vytvoření příspěvku dokončíte pomocí modrého tlačítka Publikovat, čímž dojde ke zveřejnění příspěvku. Můžete také použít tlačítko Uložit koncept, čímž bude příspěvek uložen (bude se nacházet v seznamu příspěvků), ale zatím nedojde k jeho zveřejnění.

Značka pro pokračování textu

Důležitým nástrojem je Vložit značku pro pokračování textu. Tento nástroj umožňuje vložit do příspěvku oddělovač, určující která část příspěvku je náhledová – tedy která část má být zobrazena pod nadpisem v postranním panelu. Celý příspěvek (včetně obsahu pod touto značkou) bude zobrazen na samostatné stránce po kliknutí na odkaz číst dál pod příspěvkem.

Nastavení náhledového obrázku

Podokno Náhledový obrázek umožňuje zvolit obrázek pro náhledovou ikonu vedle nadpisu příspěvku v postranním panelu. Pokud není náhledový obrázek zvolen, je použita výchozí ikona.

Nastavení publikace

Podokno Publikovat obsahuje následující volby:

Změnu nastavení potvrďte pomocí modrého tlačítka Aktualizovat.

Multimediální obsah a nahrávání souborů

Vkládání obrázků

Obrázky lze vkládat dvěma způsoby:

V případě použití galerie stačí pouze zvolit, které obrázky chcete zobrazit. O vzhled a fungování se systém postará automaticky – obrázky budou zobrazeny v mřížce ve formě stejně velkých klikatelných náhledů. Tento způsob je vhodný ve většině případů, zejména pokud máte více obrázků, které chcete zobrazit u sebe.

Při vkládání samostatných obrázků je nutné každý obrázek jednotlivě umístit a zvolit velikost a chování při kliknutí na něj. Tento způsob je vhodný, pokud Vám nevyhovuje způsob zobrazení nebo fungování galerie, např. pokud chcete zobrazit obrázek, který se po kliknutí nezvětšuje.

Vkládání obrázků pomocí galerie

Pro vytvoření galerie nejdříve přesuňte kurzor na místo, kde chcete mít galerii umístěnu. Pokud je toto místo uvnitř textu, je vhodné si pro galerii nejdříve vytvořit samostatný odstavec.

Poté přetáhněte vybrané obrázky do okna prohlížeče.

V zobrazeném podokně klikněte v levé části na odkaz Vytvořit galerii.

Po dokončení nahrávání obrázků budou nově nahrané obrázky označeny „fajfkou“. Fajfka znamená, že daný obrázek bude zobrazen v galerii. Tento výběr obrázků pro galerii je možné před potvrzením ještě upravit, a to kliknutím na fajku pro odstranění obrázku z galerie, nebo kliknutím na obrázek bez fajfky pro jeho přidání do galerie.

Jakmile jste s výběrem obrázků pro galerii spokojeni, klikněte na tlačítko Vytvořit galerii vpravo dole.

V posledním kroku máte ještě možnost změnit pořadí obrázků v galerii jejich přetažením, případně některé obrázky z galerie odstranit pomocí ikony křížku.

Vložení galerie do obsahu dokončíte tlačítkem Vložit galerii.

Vytvořená galerie se v editoru zobrazuje jako celek a není možné upravit zobrazení jednotlivých obrázků. Kliknutím na galerii v editoru se nad ní zobrazí ovládací prvky, pomocí kterých lze upravit sestavu a pořadí obrázků v galerii, nebo galerii odstranit.

Vkládání samostatných obrázků

Vložení samostatného obrázku je téměř totožné s vytvořením galerie, v levém panelu v tomto případě ponechte výchozí volbu Vložit soubor.

V pravé spodní části podokna je několik užitečných ovládacích prvků:

Vložení obrázku dokončíte tlačítkem Vložit do stránky, resp. Vložit do příspěvku.

Po vložení lze na obrázek kliknout a pomocí zobrazeného ovládacího panelu uzpůsobit nastavení obrázku nebo jej odstranit.

Vkládání již nahraných obrázků

Podokno pro vložení obrázku nebo vytvoření galerie lze kdykoliv vyvolat pomocí tlačítka Mediální soubory nad editorem.

Nahrané soubory lze používat opakovaně v různých částech webu. Soubory nejsou automaticky mazány při odstranění obrázku nebo galerie z editoru.

Vkládání odkazů na libovolné soubory

Jiné typy souborů, např. dokumenty, tabulky, apod., lze na web vkládat stejně jako samostatné obrázky, tedy jejich přetažením do okna prohlížeče a následným potvrzením. Namísto vložení obrázku systém však do obsahu vloží odkaz na nahraný soubor.

Vkládání videí

Editor obsahu automaticky rozpoznává odkazy na videa na serveru YouTube a nahrazuje jejich výskyty video přehrávači. Video lze tedy vložit jeho nahráním na server YouTube a vložením odkazu (adresy) na dané video do editoru.

Zajímavé funkce editoru

Vytvoření odkazu

Vytvoří textový odkaz na libovolnou stránku nebo zadanou adresu.

Rozšířené možnosti

Zobrazí druhý řádek s pokročilejšími nástroji.

Volba stylu

Umožňuje tvorbu nadpisů různých úrovní. Styl Odstavec odpovídá běžnému textu.

Volba formátu

Formáty jsou využívány pro uzpůsobení vzhledu tabulek. Všechny nabízené formáty jsou nezávislé a může tedy být zvolena jejich libovolná kombinace. Vybrané formáty jsou podbarveny modře.

Volba formátů je možná pouze pokud se kurzor nachází uvnitř nějaké tabulky a platí pouze pro danou tabulku.

Vložit jako text

Přepne editor do režimu vkládání textu bez formátování. Tím bude odstraněno formátování textu při vkládání textu např. z jiného webu.

Odstranit formátování

Odstraní formátování (různé barvy, řezy písma, nadpisy, apod.) z označeného textu.

Doporučení pro provádění úprav obsahu

Vytváření nových stránek a odkazování na ně

Kromě úprav existujících stránek lze vytvářet i stránky nové. Vytvoření nové stránky je obdoba vytvoření nového příspěvku, jen je zde nutné použít odkaz Vytvořit stránku v nabídce Stránky v levém panelu.

Nově vytvořenou stránku je nutné uživatelům zpřístupnit ručně, možné způsoby jsou:

Každá stránka má svůj Trvalý odkaz, což je adresa, na které se stránka nachází. Trvalý odkaz je uveden na stránce pro úpravu stránky pod nadpisem a při změně nadpisu se automaticky nemění. Lze jej však změnit ručně.

Úpravy postranního panelu

Úpravy se provádí v části Vzhled > Widgety.

Obsah postranní nabídky se sestavuje pomocí nabízených modulů (tzv. widgetů), kterých lze do postranního panelu přesunout libovolné množství.

Pro vložení textu nebo HTML kódu použijte widget Text.

Pro vložení obrázku použijte widget Obrázek. Pro zobrazení zvětšeného náhledu při kliknutí na obrázek je nutné během výběru souboru nastavit v pravém postranním panelu vkládacího podokna hodnotu URL odkazu na Mediální soubor (viz obrázek).

Úpravy hlavní nabídky

Úpravy se provádí v části Vzhled > Menu.

Přidání stránek do nabídky

Zaškrtněte políčka u stránek, které chcete přidat do nabídky v levém pruhu vedle struktury menu a klikněte na tlačítko Přidat do menu. Vybrané stránky budou přidány do nabídky a zobrazí se v pravé části Struktura menu. Pořadí lze změnit tažením příslušné stránky nahoru a dolů.

Provedené úpravy potvrďte použitím tlačítka Aktualizovat menu.

Úprava a odstranění položek z nabídky

Položky nabídky lze upravovat v pravé části Struktura menu. Kliknutím na šipku u příslušné položky nabídky se zobrazí další možnosti včetně přejmenování a odstranění.

Provedené úpravy potvrďte použitím tlačítka Aktualizovat menu.

Úpravy záhlaví a zápatí webu

V části Vzhled > Přizpůsobit v levém panelu lze upravit informace zobrazené v záhlaví a zápatí webu.

Změna hesla

Heslo si můžete změnit na stránce Profil v levém panelu, resp. Uživatelé > Profil pokud pracujete v režimu správce webu.

Ve spodní části stránky použijte tlačítko Generovat heslo, zobrazí se vstupní pole s navrženým novým heslem, které si můžete přepsat na libovolné vlastní heslo. Pokud bude heslo označeno jako příliš jednoduché, budete muset navíc potvrdit použití jednoduchého hesla pomocí zobrazeného zaškrtávacího políčka.